Μ’ αρέσει – Δεν μ’ αρέσει (12/10/2014)

Μ’ αρέσει

Η φθινοπωρινή βροχή. Σφραγίζει την (εποχιακή) μετάβαση.

Δεν μ’ αρέσει

Το ότι, πράγματι, η πολλή δουλειά τον τρώει τον αφέντη.

Το τραγούδι της εβδομάδας:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s