Μ’ αρέσει – Δεν μ’ αρέσει (19/1/2013)

Μ’ αρέσει

Πολλά από τα τραγούδια που βάζει ο «Pepper». Φαίνεται καλός σταθμός.

Δεν μ’ αρέσει

Η πικρή διαπίστωση ότι όλα θα φτιάξουν, για να χαλάσουν πάλι.

Το τραγούδι της εβδομάδας:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s