Μ’ αρέσει – Δεν μ’ αρέσει (5/1/2013)

Μ’ αρέσει

Το λικέρ μαστίχας.

Δεν μ’ αρέσει

Η αίσθηση ότι, με την έλευση του νέου χρόνου, πολλά θα αλλάξουν. Ξεχνάμε, ίσως, ότι απλώς αλλάζει ο χρόνος, όχι οι συγκυρίες.

Το τραγούδι της εβδομάδας:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s