Μ’ αρέσει – Δεν μ’ αρέσει (9/12/2012)

Μ’ αρέσει

Το κοτόπουλο με κάρρυ.

Δεν μ’ αρέσει

Που ορισμένοι, η μόνη ευχή που πραγματικά αξίζουν είναι «καλά μυαλά».

Το τραγούδι της εβδομάδας:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s