Μ’ αρέσει – Δεν μ’ αρέσει (02/12/2012)

Μ’ αρέσει

Η ταινία «Wasted Youth».

Δεν μ’ αρέσει

Η τρομερή αλήθεια του ρητού «Fugit inreparabile tempus» (= «Ο χρόνος φεύγει ανεπιστρεπτί»).

Το τραγούδι της εβδομάδας:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s