Μ’ αρέσει – Δεν μ’ αρέσει (26/8/2012)

Μ’ αρέσει

Η δηλωτή, που μόλις αυτή την εβδομάδα έμαθα να παίζω!

Δεν μ’ αρέσει

Που, συνήθως, χάνω, στη δηλωτή… Κάθε αρχή και δύσκολη!

Το τραγούδι της εβδομάδας:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s