Μ’ αρέσει – Δεν μ’ αρέσει (26/8/2012)

Μ’ αρέσει

Η δηλωτή, που μόλις αυτή την εβδομάδα έμαθα να παίζω!

Δεν μ’ αρέσει

Που, συνήθως, χάνω, στη δηλωτή… Κάθε αρχή και δύσκολη!

Το τραγούδι της εβδομάδας: