Απορία…

Δεκάδες φορές έχω ακούσει από κάποιους «Έτσι είμαι και σ’ όποιον αρέσω».

Και κατόπιν, από τους ίδιους ακριβώς ανθρώπους, δέχθηκα «κήρυγμα» για το πώς θα «σωθεί» η Ελλάδα.

Πώς είναι δυνατόν κάποιος που δεν μπορεί (και δεν θέλει) να αλλάξει τον εαυτό του, να θέλει να αλλάξει τη χώρα μας;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s