Ανέκδοτο…

Υπάρχουν δύο ειδών τράγοι.

1. Οι απλοί.

2. Αυτοί που παραγγελνουν δύο Bombay για να πιουν. Είναι οι γνωστοί από δύο Bombay τράγοι

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s