11-8-2009

Στο εννιάμηνό μου απάνω, επιστρέφω στο στρατόπεδο.

Ώρα να ξαναβάλουμε το κεφάλι στο βαρέλι…

Νάξος - Summertime, and the living is easy...

Νάξος - Summertime, and the living is easy...

Έλα, λοιπόν, αόρατο χέρι! Πιάσε το (φρεσκοκουρεμένο) κεφάλι μου και βύθισ’ το πάλι μέσα!!! Μόνο να ξέρεις, όμως: δε θα το κάνεις για πολύ ακόμα…

91 κ.σ.!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s