Ευχή

Κόκκινα Χριστούγεννα ας έχουμε όλοι, αλλά δίχως αίμα!!!

Μόνο κόκκινα, κατακόκκινα, από χαρά, ευτυχία και υγεία!

Καλά Χριστούγεννα!!! Είτε πιστεύετε, είτε όχι (στο ότι έγινε άνθρωπος Εκείνος)…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s